top of page

Waar we voor gaan

Bijgewerkt op: 29 dec. 2022

Just Dive is er voor het beoefenen van de duiksport door en voor haar leden.


De basis vormen de wekelijkse trainingen in het zwembad van Aalter (op vrijdagavond) en de georganiseerde clubduiken in België en Nederland.De rode draad doorheen de club is een groot kameraadschap waarbij open communicatie voorop staat. Ontspannende activiteiten worden aan de leden aangeboden. De kers op de taart is een jaarlijkse clubreis waarbij in het buitenland samen wordt gedoken.


De duiksport staat centraal vanuit enerzijds een fysieke en mentale gezonde ervaring voor elkeen en anderzijds een middel om het onderwatermilieu te verkennen doorheen de actuele trends van ecologie & klimaatverandering.


Just Dive is daarnaast ook een duikschool binnen de Vlaamse Vereniging voor Watersport. Eigen duikinstructeurs zetten zich vrijwillig in om alle standaard duikopleidingen mogelijk te maken.


Just Dive is bewust een kleine gezellige club; iedereen kent iedereen; het aantal duikopleidingen die terzelfdertijd georganiseerd worden is steeds goed onder controle omdat hier kwaliteit primeert. Niet-duikende partners, vrienden, kennissen van leden kunnen zich als zwemmend lid inschrijven: zij nemen enkel deel aan de zwembadtrainingen.


Het logo symboliseert de kernwaarden: de sportieve duiker verkent respectvol het koraal, symbool voor het mooie doch fragiele onderwaterbiotoop. We tonen bijzondere interesse voor het onderwater milieu en willen de duiksport op een duurzame manier beoefenen en uitdragen.


Een ontspannen sfeer staat voorop; onder water is hét ideale biotoop voor Just Dive !

Comments


bottom of page